Psychologie van de Stilte

In dit boek worden de achtergronden, de effecten en de mogelijkheden van Acem-meditatie als mentale ontspanningstechniek en als middel tot persoonlijkheidsontwikkeling behandeld.

Psychologie van de Stilte
Product type
Book - ISBN 978-90-5452-005-4
Product language
Dutch
Price
€10.00

Stilte is een schaars goed voor de moderne mens. Acem-meditatie is een eigentijdse manier om je leven meer kwaliteit te geven. Dit boek is een standaardwerk over Acem-meditatie. Het boek biedt een kennismaking met de methode en geeft inzicht in basisprincipes en achtergronden ervan. Tevens worden de effecten van Acem-meditatie op welzijn en persoonlijkheidsontwikkeling belicht.